หนังสือแจ้งชดเชยกองทุนประกันสังคมโรงพยาบาลศรีสะเกษ

no
หัวข้อเดือน/งวดวันที่ส่ง
95ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 16/9/662023-09-18 07:50:50
94Testtest09/19/20232023-09-15 02:17:29
93test08/03/20232023-08-30 06:48:19
92ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 16/5/662023-05-18 04:11:19
91ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 1/5/662023-05-01 07:51:22
90ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 16/4/662023-04-18 02:04:04
89ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 1/4/662023-04-03 08:45:53
88ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 1/4/662023-04-03 08:43:22
87ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 16/3/662023-03-16 05:33:45
86ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 01/03/662023-03-02 02:40:25
85แจ้งการโอนเงิน รพ.สต. เดือน ธ.ต.65และเพิ่มเติมเดือน พ.ย.652023-02-19 03:59:43
84ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 16/02/662023-02-17 02:37:36
83แจ้งการจัดสรรเงิน รพ.สต. เดือน พ.ย.65และเพิ่มเติมเดือน ต.ค.652023-02-03 09:33:38
82ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 16/01/662023-01-17 01:22:15
81ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 16/1/662023-01-17 01:21:33
80แจ้งการโอนเงิน รพ.สต. เดือน พ.ค.65-ต.ค.65 (หลังหักโควิด)2023-01-12 09:32:27
79ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 01/01/662023-01-03 04:16:19
78ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 16/12/652022-12-16 03:20:27
77ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 1/12/652022-12-06 09:09:04
76ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 16/11/652022-11-16 06:19:05
75ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 1/11/652022-11-02 03:54:31
74ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 16/10/652022-10-17 08:50:27
73ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 1/10/652022-10-03 03:35:11
72ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 1/8/642022-09-16 06:33:46
71โอนเงินจัดสรรเงิน รพ.สต. (เพิ่มเติมเกิน 60 วัน )ตั้งแต่ ม.ค.-ธ.ค.642022-09-13 07:49:29
70ขอสำเนาหน้าบัญชีฏธนาคาร ธกส. (รพ.สต.)2022-09-02 02:09:02
69ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 1/9/652022-09-02 01:34:09
68ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 16/8/652022-08-18 01:32:18
67ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 1/8/652022-08-01 02:39:02
66ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 16/7/652022-07-18 04:43:51
65ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 1/7/652022-07-04 03:19:26
64ส่งแบบแสดงความจำนงของสถานพยาบาลและสมุดบัญชีธนาคาร (รพ.สต.สังเม็ก, รพ.สต.บ้านสมบูรณ์, รพ.สต.ห้วยตามอญ)2022-07-01 03:05:44
63แจ้งการโอนเงิน รพ.สต. เดือน เม.ย.65และเพิ่มเติมเดือน มี.ค.652022-06-28 10:33:15
62ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 16/6/652022-06-16 03:09:11
61แจ้งการโอนเงิน รพ.สต. เดือน ม.ค.-มี.ค.65และเพิ่มเติมเดือน พ.ย.-ธ.ค.642022-06-08 08:03:04
60ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 1/6/652022-06-06 01:20:53
59ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 16/05/652022-05-17 02:47:01
58ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 1/5/652022-05-02 03:20:44
57ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด16/4/652022-04-18 03:25:30
56ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 1/4/652022-04-01 07:02:09
55ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 16/3/652022-03-30 02:00:47
54ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 1/3/652022-03-02 07:11:14
53ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 16/2/652022-02-17 01:43:20
52แจ้งการโอนเงิน รพ.สต. เดือน ธ.ค.64และเพิ่มเติมเดือน ต.ค.642022-02-04 09:11:19
51ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 1/2/652022-02-03 01:32:49
50ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 1/1/652022-01-04 03:06:12
49แจ้งการโอนเงิน รพ.สต. เดือน พ.ย.64และเพิ่มเติมเดือน ก.ย.642021-12-29 08:46:33
44ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 16/12/642021-12-16 08:49:33
43แจ้งการโอนเงิน รพช. รพ.ศก เดือน ต.ค.642021-12-13 07:57:35
42sadsadsad12/13/20212021-12-13 07:48:45
41ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 1/12/642021-12-02 07:30:44
40แจ้งการโอนเงิน รพ.สต. เดือน ต.ค.64และเพิ่มเติมเดือน ส.ค.642021-11-29 08:00:24
39ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 16/11/642021-11-18 01:47:15
38แจ้งการโอนเงิน รพ.ศก/รพช.ทุกแห่ง เดือน ก.ย.642021-11-10 07:23:46
37แจ้งการโอนเงิน รพ.สต. เดือน ก.ย.64และเพิ่มเติมเดือน ก.ค.642021-11-03 02:46:25
36ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 1/11642021-11-02 04:00:41
35ขอใบสั่งยาที่เกิน 1000 บาทส่งแนบมาพร้อมหนังสือนำส่ง2021-10-19 02:06:47
34ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 16/10/642021-10-18 01:51:20
33แจ้งการโอนเงิน รพช /รพ.ศก เดือน ส.ค. 642021-10-08 03:16:51
32ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 1/10/642021-10-04 01:39:36
31แจ้งการโอนเงิน รพ.สต. เดือน ส.ค.64 และเพิ่มเติมเดือน มิ.ย.642021-09-30 04:05:09
30ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 16/9/642021-09-17 01:52:10
29แจ้งการโอนเงิน รพช.ทุกแห่ง เดือน ก.ค.642021-09-09 07:54:27
28ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 1/9/642021-09-02 01:30:11
27แจ้งการโอนเงิน รพ.สต. เดือน ก.ค.64และเพิ่มเติมเดือน พ.ค.642021-09-01 02:13:31
25แจ้งการโอนเงิน รพช.ทุกแห่ง เดือน มิ.ย.642021-08-09 02:05:12
24แจ้งการโอนเงิน รพ.สต. เดือน มิ.ย.64และเพิ่มเติมเดือน ม.ค.และมี.ค.-เม.ย.642021-08-09 02:01:42
23ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 1/8/642021-08-09 01:59:37
22ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 16/7/642021-07-19 03:08:00
21แจ้งการโอนเงิน รพช.ทุกแห่ง เดือน พ.ค.642021-07-13 09:41:12
20แจ้งการโอนเงิน รพ.สต. เดือน พ.ค.และ เพิ่มเติมเดือน ม.ค-มี.ค.642021-07-13 09:40:41
19ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 1/7/642021-07-02 07:38:48
18ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 16/6/642021-06-17 07:49:29
17แจ้งการโอนเงินประกันสังคม รพ.ศก/รพช. ทุกแห่ง เดือน มี.ค.642021-06-08 01:54:40
16แจ้งการโอนเงิน รพ.สต. เดือน มี.ค. - เม.ย. 642021-06-07 01:54:07
15ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 1/6/642021-06-04 01:24:50
14ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 16/5/642021-05-17 08:55:25
13ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 1/5/642021-05-03 02:33:00
12ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 16/4/642021-04-17 08:29:01
11แจ้งการโอนเงิน รพ.สต. เดือน ก.พ.642021-04-05 07:48:50
10ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 1/4/642021-04-05 03:36:08
9แจ้งการโอนเงิน รพช.ทุกแห่ง เดือน ม.ค.642021-03-30 07:26:48
8แจ้งการโอนเงิน รพ.สต. เดือน พ.ย.-ธ.ค.63และ เดือน ม.ค.642021-03-25 07:28:34
7แจ้งการโอนเงิน รพ.สต. เดือน พ.ย.-ธ.ค.63และ เดือน ม.ค.642021-03-25 07:28:18
6ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 16/3/642021-03-17 03:47:37
5แจ้งการโอนเงิน รพช.ทุกแห่ง เดือน พ.ย.-ธ.ค.63 ตามมติที่ประชุม2021-03-08 01:54:08
4รพ.สต.ที่ส่งเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสิทธิ ปกส.ขอใบสั่งยาเพิ่มเติมที่เกิน 1000 บาท2021-03-05 03:04:39
3ส่งข้อมูลผู้ประกันตนงวด 1/3/642021-03-03 08:22:41
2แจ้งชดเชยประจำเดือน พ.ย. - ธค 63 เพิ่มเติม12/10/20202021-02-05 09:11:47
1แจ้งชดเชยประจำเดือน พ.ย. - ธค 6311/10/20202021-02-05 09:10:53